Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Ramona MALIȚA

Tentația Nordului sau despre lumea (nouă a) lui Caragiale

 

Ioan Derșidan,

Mircea Popa (coord.)

Caragiale - Tentația Nordului (studii și articole despre I. L. Caragiale)

Editura Universității din Oradea, 2003

 

Lector, intende: laetaberis! Apuleius își deschide Metamorfozele cu acest îndemn, crezând în profunzimea textului său, avînd convingerea că cele ce se vor întîmpla în carte îi vor plăcea negreșit cititorului. Mutatis mutandis, Tentația Nordului va bucura desigur împătimiții de Caragiale nu numai prin noutatea abordării, a punctelor de vedere, ci și a informațiilor de ordin istorico-literar pe care volumul le aduce.

După Eminescu-dimensiunea romantică (volum de studii și articole) conceput de Literele orădene, cartea despre Caragiale (inițiată tot de universitarii orădeni cărora li s-au alăturat și universitari clujeni) instituie o serie dedicată clasicilor pe care o sperăm continuată cu Slavici, Creangă, Maiorescu, etc. Inițiativa ce reunește deopotrivă seniori și juniori (citește mai tineri!) e cu atît mai lăudabilă cu cît cheamă la muncă în echipă, deprindere tot mai des lăsată laoparte. Proiectele comune de cercetare sunt întotdeauna incitante, provoacă spiritele, iar rezultatele sunt pe măsura așteptărilor.

Volumul de față organizează studiile și articolele în trei mari secțiuni: Caragiale în presa transilvăneană (antologie de texte), Caragiale în presa germană (reproduceri în presa transilvăneană) și Interpretări și contribuții documentare. Remarca ce se impune de la început este abordarea nouă pe care o impune partea de istorie literară și o propune, în același timp, abordarea critică. Suntem obișnuiți cu modul de interpretare al lui Caragiale din punctul de vedere al sudului, al balcanismului, al lumii de paiațe specifică porților Orientului și observăm mai puțin cum și de ce încearcă nenea Iancu o tentație a nordului. Că scriitorii au parte adesea de clișee critice sau de poncife, nu mai e o noutate pentru nimeni, dar sunt de semnalat eforturile documentate (precum cele din cartea de față) de a lărgi perspectiva cercetării și de a aborda cu curaj noi aspecte. E limpede că opul ne invită la a descoperi un alt Caragiale, mai ascuns, cel de dincolo de facerea textului, cel greu accesibil cu mijloace simple. Dimensiunea nordică, orientarea spre septentrional, disciplina și seriozitatea de alură teutonică a lui Caragiale, căutarea tonului grav de dincolo de rîsu’-plînsu’ scrisului său, receptarea lui în Apus sunt cheile pe care autorii din volumul în discuție le propun în descifrarea operei. Ipotezele de lucru sunt îndrăznețe, demonstrațiile, pe măsură, concluziile, convingătoare. Am numi demersul propus o nouă grilă de lectură a operei lui Caragiale. Una posibilă, însă solid justificată critic și cu argumente de istorie literară inedite.

Ion Simuț propune o radicală schimbare a stării de lucruri, catalogînd caragialismul drept o fatalitate pe care trebuie o să depășim, așa cum francezii s-au eliberat de Moliére, desprinzîndu-se de el. Demersul e sociologic, iar concluziile incitante. Astăzi nu se mai teme nimeni de Caragiale. Cădem cu euforie în lumea lui, crezînd cu naivitate că e un simplu joc, conchide criticul. Problema lichelismului nu poate fi însă un joc. Totuși întrebarea persistă, chiar dacă sub altă formă: Ce ne-a mai învățat pe noi Caragiale, pe noi și pe cei de dinaintea noastră ?

V. Fanache surprinde o latură etern valabilă a lui Homo Caragialensis, preocupat de politichie, de asta aceasta cu obiect precis: Sfînta Constituțiune, de legalitatea și felul aplicării ei (sui generis firește). Că nu suntem foarte departe de el și că trăiește printre noi e limpede, iar dovada e clară: și noi  am fost pe 18 și 19  octombrie a.c. la vot, ca tot cetățeanul (neturmentat) să ne spunem părerea prin referendum ( Curat plebicistul lui Farfuridi! Curat Caragiale!) despre Constituție. Ce-ar spune nenea Iancu să ne vadă? Uite-i ce drăguți sunt!, ne imaginăm noi, gîndind pozitiv. Concluzia domnului Fanache, ale cărui preocupări pentru opera caragialiană sunt constante (dovadă și volumul recent apărut) este că statutul de cetățean în viziunea lui Caragiale este un simulacru. Parol!

Dana Cipău abordează un Caragiale dincolo de scris, pe cel ce face opera, aflat în chinurile devenirii ei. E ciudat și plăcut spectacolul tăcerii care vorbește despre autorul ei. Poate că sugestia e mai importantă de mie de ori decît spusa; ni-i greu să ni-l imaginăm pe Mitică taciturn, tocmai el care are o plăcere reală să se audă vorbind și să hipnotizeze pe alții cu vorba lungă. Autoarea Reperelor pentru o poetică a tăcerii (volum apărut de curînd) ne propune totuși o grilă de acest fel, iar articolul inserat în volumul de față este un exercițiu pe text asupra tăcerilor caragialiene ce sunt, în viziunea autoarei, esențializări ale scrisului său.

Receptarea operei lui Caragiale e un spectacol al registrelor extreme, susține V. Chifor și expune formarea, funcționarea și mai ales rosturile pe termen lung ale contenciosului caragialian.Concluzia criticului orădean este că detractorii sunt necesari în măsura în care ei gîndesc pozitiv valorile caricaturizate de Caragiale și propun o desprindere de acestea. Fiecare generație ar trebui să-și aibă detractorii ; filosoful de la Păltiniș îi reproșa odată lui E. Simion: Generația voastră n-a dat nici un detractor al lui Caragiale... Întrebarea lui Dan C. Mihăilescu este, în acest context, justificată: Unde ni sunt detractorii? Cronologia contestărilor majore ale lui Caragiale face din intervenția scrisă a lui V. Chifor din acest volum o provocare a spiritului. Ar fi un examen al conștiinței s-o acceptăm sau o blazare comodă să trecem pe lîngă ea.

Lumea argotică cu plosca minciunilor ei, Mitică cel potrivit în toate sau junele voievod meteorologic, crucișul Acriviței, Nordul, votul ca milă și salvare, preparativele pentru o moarte demonstrativă, eufemismul învingător etc. sunt cuvintele-cheie ale contribuției critice a lui Ioan Derșidan, cunoscut exeget al dinastiei Caragiale. Aportul său e incontestabil, savurăm însă de fiecare dată noutatea punctelor de vedere, rigoarea și argumentația analizei.

Aneta Micle argumentează că marile valori nu ies dintr-un tărîm (estetic și literar) sterp și că precursorii caragialismului nu sunt de neglijat, chiar și cei de dinaintea lui Alecsandri. Analiza pe texte e incitantă.

Partea inedită a volumului e dată de intervențiile de istorie literară consemnate de Mircea Popa: mărturii, amintiri, însemnări, comentarii, observații critice și laudative despre Caragiale de la contemporanii lui, publicate în presa transilvăneană („Tribuna”, „Românul”, „Luceafărul”, „Lupta”, „Familia” etc.) și în cea germană (traduse și publicate în presa românească din Ardeal). Aflăm în premieră că în 1901 Năpasta e jucată la Teatrul Secession din Berlin, în montarea lui Paul Lindau (după cum atestă scrisorile acestuia către Mite Kremnitz). Cele șase scrisori rămase pînă azi inedite provin din arhiva personală a scriitoarei, moștenită de nepotul său Georg Kremnitz și au fost cedate fondului Bibliotecii Universitare „L. Blaga” din Cluj-Napoca. Mircea Popa, cu binecunoscuta-i meticulozitate științifică, le oferă spre publicare în acest volum, crescîndu-i astfel cota de interes și provocînd cititorul să scruteze noi ascunzișuri ale vieții și operei lui Caragiale. În acest context, repetăm începutul: Lector, intende: laetaberis! Tot de aportul lui Mircea Popa țin și considerațiile elogioase a trei importanți critici din Germania și Austria vis-á-vis de opera lui Caragiale, inserate integral în partea a doua a volumului: Caragiale în presa germană; acestea reprezintă o întîlnire aproape uitată azi cu modul în care opera lui Moș Virgulă (cum îi plăcea să se autoironizeze) a fost receptată de străini. Sunt și acestea file de dosar din contenciosul Caragiale.

Cu nuvelistul și dramaturgul suntem familiarizați pe deplin, dar Caragiale poetul (sau, mai degrabă, autorul de versuri) rămîne tot neobișnuit: „Ce-mi spui de poezie, d-acea chimeră tristă/ Cînd lumea d-astăzi, rece și materialistă,/ Își rîde de chimere și de puterea lor?/ Credințele d-acuma condamnă poezia/ Ca rătăcirea, crima, păcatul, erezia/ Ce merită să poarte disprețul tuturor...” Continuarea? E mai bine să lăsăm cititorului plăcerea descoperirii, ca și pe aceea de a face comentarii, e dreptul lui.

Volumul de față vine cu completări importante la „Caragialiana”, atît în ceea ce privește dosarul de istorie literară, cît și cel critic. Sunt de semnalat „greii” la categoria Caragiale (cei ale căror preocupări constante sunt operele mușcătorului junimist (Fanache, Derșidan, Cubleșan, etc.), cei ale căror intervenții despre Caragiale vin în continuarea preocupărilor lor constante (intelectuale, firește) (Chifor, Micle, Simuț, Cipău etc.), dar și mai noii sau cei în devenire într-ale lui nenea Iancu (D. Radu, M. Miheț).

Realizarea grafică deosebită a volumului ce permite reconfortante reîntîlniri prin intermediul imaginilor cu slova de mînă a lui Caragiale (necunoscută multora), cu rolurile de excepție ale lui Grigore Vasiliu Birlic (aici surprins în ipostaze din Vizită și Două loturi) e spre meritul redactorilor cărții (Dana Sala, Paula Nemțuț și Marius Miheț), al tehnoredactorului (Cristian Clitan), precum și al editurii universității orădene.