Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Marius MIHEȚ

Despre demoni vechi și noi, altfel

 

Anamaria Beligan

Dragostea e un trabant

Editura Curtea Veche

București, 2003

 

Indiferent de apartenența etnică (emigranți ori urmași ai unor emigranți centrali și est-europeni), personajele Aneimaria Beligan trăiesc o istorie asemănătoare, în care situația și situarea lor nu mai contează. Mai întâi ele își creează, după un scenariu bine sulemenit în prealabil, istorii care nu pot fi verificate. Misiunea încheierii acestor povestiri o are suspansul, distribuit întotdeauna în doze atente, prevenitoare. Dornice să asculte și să spună povești, aceste personaje acceptă binevoitoare provocările. Fiecare narator știe să-și câștige auditoriul în proza Anamariei Beligan. Rând pe rând, personajele conduc povestirea la un nivel de identificare cu cel al ascultătorului, pe mai multe planuri. Proeminent e cel istoric, însoțit de alte planuri secundare: etice, etnice și sentimentale. Români, cehi, polonezi, unguri, țigani transferă cu ei un trecut reinventat și, uneori, reabilitat, într-un spațiu convingător și aproape suficient: Australia. Povestirile din Dragostea e un Trabant, continuă, în mare, același tip de scriitură din Încă un minut cu Monica Vitti. Numai că personajele par de astă dată mai interesate de mirajul povestirii. De asemenea, detașarea autorului se face simțită prin introducerea persoanei a III-a (spre deosebire de persoana I, predominantă în volumul Încă un minut cu Monica Vitti).

Există întotdeauna două planuri ale istoriei în narațiuni: unul în care istoria se desfășoară în planul evenimentului comun-cotidian și un altul, prelungit din acesta, care atestă o stare ingenuă a fanteziei.

Șase povestiri alcătuiesc volumul Dragostea e un Trabant. Sarea pământului reproduce o întâlnire a lui Zaharia cu regina Angliei, consumată cu treizeci și șapte de ani în urmă. Lumea emigranților români de etnie rromă speculează posibilitățile lumii noi australiene, „țara norocului”. Aici, Șobolanul cu Diamanta, soția lui, țin un bar numit, nu întâmplător, Biserica. De la Cornel află daravera lui Nenea Zaharia de pe urma întâlnirii cu Regina. Discursul lui Cornel e întrerupt progresiv, ca un ritual, de propriile-i cercetări insignifiante, mizând pe înfrigurarea ascultătorilor („Maică Precistă! Ce-i cu animalul ăsta înăuntru!”) (un vierme, n.n.). Finalul contrariază, ca de fiecare dată în proza Anamariei Beligan. Miza e reabilitarea imposibilului, „posibilitatea” lui, în care nici unul dintre ascultători (inclusiv cititorul) nu se încrede pe parcursul narațiunii. Portret de familie reunește personajele în „biserica” lui Șobolanu’ – personaj care asistă (și urmărește) derularea unei drame moderne și trunchiate a artistului (Nicolae ăl Nou) ucis dintr-un complex psihanalitic (de Sava – emigrantul melancolic, devenit ucigaș). Aceeași disponibilitate către suspans întâlnim în Cucharadita, numele unui personaj duplicitar, a cărei poveste o derulează Otilia, alt martor credibil al istoriei eroinei. Problematica magiei negre și a crimei involuntare, precum și deja-vu-ul ca senzație perpetuă, domină povestirea. Aceleași lacune ale memoriei, aceeași uitare care multiplică echivocul până la un stadiu necesar sunt regăsibile și în această povestire. Dragostea e un Trabant, narațiunea care dă titlul volumului, pornește de la motivul trabantului, simbol, odinioară, al comunismului de tip est-german. El capătă în această povestire noi sensuri, de la cel de emblemă a sărăciei, la cel al căpătuirii dragostei. Asocierea lui cu lumea șatrelor de țigani români sublinează o dată în plus indiferența acestei etnii față cu timpul, regăsirea lor permanentă în tradiție. Trama narativă se leagă din nou, dinspre Australia înspre România. O călătorie (tema preferată a autoarei) încadrează principalele evenimente. Tema iubirii („Dragoste din aia cum rar se întâmplă. Dragoste din aia care vine cu trabantul” se confesează personajul-narator), mirajul ei, simbolistica nomadismului și farsele destinului sunt elementele definitorii ale acestei povestiri. Pacientul care așteaptă un ajutor de la psiholog, devine, prin propria-i poveste, propriul vindecător. Abia finalul istorisirii deconspiră stratagema pacientului, dar în același timp și a doctorului,. Interesant e că, de la un punct, rolurile celor doi se schimbă, doctorul fiind interesat, ca un bolnav de ficțiune, de povestirea pacientului. La granița dintre reverie, magie și halucinație se înscriu și Betsy și împăratul (povestea unei drame în fața biografiei fictive a lui Napoleon), Eu, tu și Ciprian Porumbescu (parabolă a muzicalității morții filtrată printr-un Size the Day transfigurat) și La Primavera (o istorioară despre semnificațiile observației simbolice ca alertă ficțională a spleenului). O mică bijuterie narativă e Printre fragi și celestine, proza cea mai bine închegată din volum. Asemănătoare ca structură cu Dragostea e un Trabant, povestirea construiește o altă re-amintire fictivă narată de un personaj obsedat de ludicul detectivist și sedus de capriciile iubirii idealizate.

Personajele povestesc aparent fără nici un interes; istoriile lor sunt spuse dintr-un imperativ misterios. Intimitatea și veridicitatea faptelor relatate nu importă, după cum spațiul geografic care-i adoptă nu schimbă cu nimic personalitățile. Structural, aceste personaje rămân neschimbate, noul teritoriu și amicii recenți formează doar cadre și situații prielnice pentru transmiterea unor fapte. Colectivitățile înrădăcinate artificial în alt spațiu participă la fel de artificial și gratuit la formarea unor identități. Ei își explică, prin propriile povestiri (mai mult sau mai puțin adevărate), rostul care se dovedește a ține, în toate circumstanțele, fără excepție, de timpul trecut al trăirii. Nu întâmplător ele sunt surprinse fără chip; numai vârsta interesează.

Tipurile umane preferate de Anamaria Beligan amintesc de personajele lui Ștefan Bănulescu din două motive: odată, prin iradierea de suspans și, în al doilea rând, prin alegerea pretextului epic; adică, acești naratori  povestesc ce li s-a întâmplat sau povestesc ce li s-a povestit că s-a întâmplat. Asemenea, nu par să sufere de melancolie (o singură excepție: Sava din Portret de familie). Ei nu caută sensuri morale. Aleg echivocul ca formă obturată a nostalgiei, un fel de irealitate asumată ca Rezistență. Experiențele fenomenale au pentru personajele din Dragostea e un Trabant rolul convertirii experienței individuale în viziuni terapeutice. O dată ei se regenerează povestind (și povestindu-se), și-apoi alimentează nevoia celuilalt, a ascultătorului (lectorului), de fabulos.

Nu există judecăți profunde și oameni cultivați. Tot ce contează e experiența interioară; experiența exterioară (socială) determină doar perspectivele ulterioare ale amintirii. Nu avem de-a face cu melancolii ori nostalgii sincere și năucitoare. Narațiunile exprimă franc, atât cât se poate, niște trăiri trecute; căci, adevărul nu e printre prioritățile acestor personaje. Ele se limitează doar la a relata ceea ce le convine. Substanțialul le revine lor înșile și numai lor. Baza atitudinală a naratorilor se reazemă pe știința s(t)imulării și a stârnirii interesului ascultătorilor; „invitația” se va consuma într-un realism modificat de fiece imaginar în parte. Convergența lumilor imaginare rezidă, în cele din urmă, în acea confuzie a finalității. Narațiunile fanteziste se diferențiază dificil în reflecția ascultătorilor, tocmai pentru că informația le e transmisă trunchiat. Golurilor deznodămintelor li se alătură fărâma de neprevăzut și entuziasmul estompat al naratorului. Existențele eroilor se desfășoară pe mai multe nivele. De aici, neclarități și confuzii. Altfel spus, exact ceea ce așteaptă autorul-narator…

Anonimizate de noul teritoriu adoptiv (Australia), personajele Anamariei Beligan evadează pentru a-și căuta (regăsi) personalitatea, individualitatea pierdută. În spatele aparentei condescendențe a naratorului deslușim deseori zâmbetul împăciuitor al autoarei. Ea se bazează pe acea formă delicată a deconspirării senzaționalului în mijlocul unui cotidian plat-înșelător .

Prozele din Dragostea e un Trabant sunt construite pe o ambiguitatea programatic accentuată în final, întotdeauna, de adâncirea misterului (nu de așteptata lămurire). Un reproș s-ar putea aduce hașurării grăbite a graniței dintre real și ireal. Farmecul Aneimaria Beligan stă tocmai în această delicatețe cu care ocolește neajunsurile textului. Prozei scurte actuale de la noi, Anamaria Beligan îi adaugă o claritate insolită, comparabilă doar cu prozele lui Alexandru Ecovoiu din Cei trei copii Mozart.