Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Ioan MOLDOVAN

„Peste spasmuri și spaime lumina”

 

Ion Pop

Elgii în ofensivă

Editura Vinea

București, 2003

 

Obligația de a privi abisul fructifică aceste Elegii în ofensivă, cele mai frumoase poeme ale lui Ion Pop. Adjectivul nu e tocmai cel mai potrivit aici și acum, dar exigența estetică în cazul actului artistic autentic funcționează parcă mai acut în împrejurări de creație al căror suport biografic e dintre cele mai dramatice. Experimentarea limitei, atâta cât e posibilă ființei precare, proba pragului – căreia Blaga i-a dat tulburătoarea expresie din Glas de seară: „Din prag un gând se uită lung./ Să-l las în casă? Să-l alung?/ Cuvânt încearc-a se rosti:/ Veni-va zi! Veni-va zi!” -, iluminările dobândite după luptele interioare cu gândul, glasul, cuvântul și starea iminenței „Punctului Negru”, proiecțiile metamorfozelor tainice ale corporalității, amintirile vârstelor paradisiace și ale chipurilor unor foarte dragi oameni care au fost (tulburătoare poemele în care vibrează amintirea Profesorului Mircea Zaciu și cea a lui Marian Papahagi), un sentiment rilkean al tristeții iluminate, o muzică a contemplării – sunt invocați Bach și Mozart împotriva „Orei scrâșnetului”, a „haosului care stă la pândă în orice cotlon al meu”, a „gloatei murdare, în mlaștina unde/ mi se împotmolesc zodiile”: „Cu penultimul strigăt vă chem,/ vă invoc, vă implor, –/ pe tine, cel din cimitirul săracilor,/ de printre oase și flaute,/ și pe tine, stăpân al vitraliilor, geometru fără de mil㔠–/, un univers crepuscular căruia poetul nu încetează a-i citi pasajele luminoase, un umor blând, surâzător (ca în Ceva nu e tocmai în ordine), dau elegiilor un fel aparte de frumusețe, nu agresivă, nu ofensivă, ci, dimpotrivă, bogată în uimiri și interogații de o prospețime regăsită, eliberatoare.

Intenția lecturii de a îmbrăca hainele canonice ale comentariului critic se volatilizează, își simte inadecvarea și rămâne bucuria de a citi și reciti aceste elegii care sunt rostite fără emfază, fără patos exterior, cu un firesc despodobit de artificiile poetizării, cu o liniște melancolică, cu un surâs tolerant și dezamăgit, ca în afara timpului, cu, totuși, o împotrivire înțeleaptă față de Ora (sunt câteva poeme cu acest titlu) limitei.

Reveria intelectuală , spirituală mai bine zis, demnitatea examenului existențial și moral induc o stare de aequanimitas. Zvonurile timpului trecut sunt percepute sub zodia unui imperfect comentat cu detașare, dar și cu o uimire nouă. Biologicul e contemplat ca o poveste, visul e povestit cu un frison premonițional, iar dorul de sens și de „puțină Istorie” rămâne nevindecat dar depășit de „expresivități” pe care odinioară ambițiile textului nu le-ar fi luat în seamă (ca în Zăpadă pe un scaun, Aceste vârtejuri) în timp ce „numai tu, iarbă, crești/ verde și nesimțită”. Când vrea să numească realități mai teribile ori mai maligne, poetul apelează la sintagme scrise cu majuscule: „Idei Majore”, „Ucigașul Caligrafic”, „Opus Magnum”.

Capacitatea de a interpreta inedit-liric o întâmplare, o scenă, o secvență, o replică, delicatețea, discreția confesiunii, modul subtil de exorcizare sau eufemizare a Răului rămân însușiri admirabile ale scrisului lui Ion Pop, dar acum poetul nu mai e ocupat și preocupat de timpul mare și convențional ci de ora de interiorizare dureroasă și iluminată, pentru că acum știe c㠄Opus Magnum” nu e cea comentată de profesorul sau criticul de literatură  ci ceea ce se revelează unei noi „scriituri”, celei a unui „fel mai catifelat și mai la adăpost de a vorbi despre moarte”, acum poetul se împacă într-un Cântec simplu: „M-a bătut azi-nopate Dumnezeu/ cu zece bâte deodată, –/ dar ce luminoasă-i cămașa mea/ în loc să fie însângerată.// Azi-noapte ca o tobă am fost bătut,/ ca toată lumea să știe,/ ceea ce eu nu voi ști,/ nici acum, nici întru vecie.// Dar, Doamne, ce bine-i uneori să fii prost/ în timp ce știința-i a tuturora/ și să-ți devină sângele lumină/ măcar în noaptea când îți bate ora.”

Acum poetul s-a eliberat de orgoliile, trufiile, competențele și performanțele cărturărești, acum uită toate lecțiile producerii de  litere și cuvinte și auzul său percepe eminesciana creștere a ierbii: „Acum, vom vedea/ dacă roșul e roșu/ și verde verdele;/ dacă, urmând unei estetici a urâtului,/ puturoasa gânganie care/ scârbește aerul/ mai poate fi salvată/ printr-o suavă comparație/ cu Altceva.// Vom ști, în sfârșit, dacă/ plămânii exersați în vecinătatea/ zăpezilor eterne/ vor avea, totuși, scundul curaj/ de a gusta duhoarea din vale.// Oho, s-au compus destule/ și multe s-au descompus/ între miriapode și ode,/ între cântece și pântece./ Sămânța n-a căzut întotdeauna/ nici în humusul cald,/ nici pe marmură.// Poate vor răsări totuși/ un fel de statui,/ poate că/ încăpățânată și oarbă,/ clarvăzătoare pe veci,/ va răzbi totuși/ și puțină iarbă.” (Bilanț).