Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Mircea MORARIU

O voce a destinului

 

Monica Lovinescu

Jurnal I, II, III

Editura Humanitas

București, 2002, 2003

 

Încerc să scriu despre cele trei volume apărute acum din Jurnalul  Monicăi Lovinescu, în decembrie 2003. Sunt ultimele zile când mai ființează Departamentul pentru România și Republica Moldova, cum se numește după mutarea la Praga Serviciul românesc al Europei Libere, post de radio cu care s-a identificat Monica Lovinescu între anii 1962 și 1992. Ascultătorii — mulți, puțini, câți or mai fi rămas — ai radioului ce se pregătește să intre în istorie și în neuitare ca o bornă de neocolit a suferinței noastre, a românilor, ce am îndurat o jumătate de veac iadul comunist, au ocazia să reasculte o parte din emisiunile păstrate în fonotecă. Din când în când programul e întrerupt de un gingle promoțional în care ni se spune c㠄Radio Europa Liberă înseamnă oameni care au ceva de spus” și în care aud câteva vorbe rostite de Noel Bernard, Ioana Măgură-Bernard, Șerban Orăscu, Radu-Călin Cristea, de participanții la Revoluția din Decembrie 1989. Sunt voci care au consemnat ori chiar au făcut istoria. Preț de câteva secunde se aude și glasul Monicăi Lovinescu cu un extras dintr-un comentariu despre ce ar fi însemnat pentru România aplicarea Punctului 8 al Proclamației de la Timișoara. Un comentariu din care răzbătea — dacă îmi aduc bine aminte — o cruntă dezamăgire. De fapt, despre elanuri, avânturi, bătălii, unele pierdute, multe câștigate, despre curaj și neputință, despre acte de eroism și momente de lașitate, dar mai ales despre dezamăgire dau seama cele trei tomuri ale Jurnalului ținut cu regularitate (una totuși relativă, aș zice eu contrazind editorul) între 1981 și 2000. De ce relativă? Pentru că din cele trei volume care acoperă arcul de timp dintre 1981 și 1993 lipsește anul 1989.

Monica Lovinescu a venit la Radio Europa Liberă în 1962, după ce a lucrat la Radio Paris. În 1966 conducerea Departamentului românesc îi era încredințată lui Noel Bernard care în 1967 a izbutit să convingă managementul american de necesitatea introducerii în grila de programe a emisiunii Teze și antiteze la Paris. În accepțiunea lui Bernard, postul trebuia să fie unul militant, dar și complet. Am descoperit această emisiune ce prezenta Parisul ca loc de confluență între culturi și care la început mi s-a părut elitistă prin 1976 -1977, când, către sfârșitul liceului, am început să ascult Radioul de la München. Îmi amintesc că la început se difuza sâmbăta seara, mai apoi joia la 21,10, ora României. În 1973 apărea în formatul ce i-a asigurat celebritatea Actualitatea românească, emisiune care mai întâi vinerea, mai apoi sâmbăta era în totalitate consacrată vieții culturale din țară. Monica Lovinescu era nelipsită, vocea sa fără putință de a fi confundată. Asta până ân 1992, când o decizie pripită a americanilor și lipsa de atitudine a directorului Nicolae Stroescu-Stânișoară au făcut ca Monica Lovinescu și Virgil Ierunca să părăsească Europa Liberă fără măcar a-și putea lua bun rămas de la ascultătorii lor fideli. Închiderea forțată și lipsită de eleganță a biroului de la Paris le-a permis celor doi să-și scrie  cărțile. Tot răul spre bine? Poate! Dar glasurile lor au continuat să fie omniprezente în mentalul românilor. Cred că nu numai în 1990 când s-a petrecut prima revenire în țară a Monicăi Lovinescu ea putea fi și era lesne recunoscută după voce. Sunt încredințat că și acum, la mai bine de zece ani de când Monica Lovinescu nu numai poate fi auzită la Europa Liberă oamenii ar identifica-o negreșit. Căci glasul Monicăi Lovinescu face parte din descrierea mărcii de înregistrare a postului de la microfonul căruia a vorbit despre noi, despre literatura română, despre comunism și neocomunism, cu exemplaritate și fără precauții.

Jurnalul e documentul ce dă seama despre o parte din viața celei ce și-a asumat dreptul, libertatea, curajul și obligația de a pune pe unde scurte istoria într-o perioadă când ea a fost extrem de tumultoasă. Aflăm din el ce citea, ce filme vedea, ce spectacole de teatru agrea, ce muzică asculta, cu cine se întâlnea, cum afla ce se întâmpla în țară, cum încerca să influențeze evenimentele, cum lupta ca ele să treacă pe unde cea care pentru mulți era, după cum o caracteriza Ileana Mălăncioiu„o voce a destinului”. (cf. Recursul la memorie, Editura Polirom, Iași, 2003). Și chiar dacă pe alocuri poeta are rezerve față de însemnările zilnice ori unele valori promovate de Monica Lovinescu, cred că are dreptate când afirmă c㠄Jurnalul dnei Monica Lovinescu poartă marca unui spirit pătrunzător și echilibrat, interesat de tot ce se petrecea atât în Est, cât și în Vest, pentru a putea să țină dreapta măsură.” Iar „dreapta măsur㔠e vizibilă în primul rând în atitudinea Monicăi Lovinescu față de regimul comunist.

 

1. Monica Lovinescu și socialismul dinastic

Autoarea Jurnalului a ajuns la Paris tocmai în momentul în care în România se instala comunismul, iar brutalitatea cu care s-a petrecut această operație comandată de Moscova prevestea tot ce putea fi mai rău. Era însă perioada în care inteligentia occidentală, cea din Franța mai cu seamă, se afla pradă stângosmului. I-a fost nespus de greu tinerei scriitoare să se adapteze acestui mediu intelectual adesea ostil. Cu atât mai mult cu cât la câțiva ani după ce a ajuns la Paris, Monica Lovinescu s-a confruntat nemijlocit cu ororile comunismului. Mama ei, Elena Bălăcioiu, avea să cadă victimă gulagului românesc, iar acest moment biografic cumplit transpare constant, dar nu la modul patetic, în toate cele trei volume ale Jurnalului. Opera lui E. Lovinescu a devenit în bună parte „neconvenabilă”, iar publicarea câte unui fragment până atunci cenzurat din scrierile tatălui ori un articol bine scris despre opera lui apărut într-o presă literară tot mai cenzurată o bucură nespus pe Monica Lovinescu. În 1977, scriitoarea va fi victima unei agresiuni bestiale comandată de Nicolae Ceaușescu. Amintirea acestei bătăi cumplite ce va anunța viitoare acte de violență la adresa angajaților Europei Libere persistă în Jurnal, dar nu ocupă primul plan. Respectiva poziție e rezervată actelor de disidență ale lui Dumitru Mircescu, Gheorghe Ursu, Dorin Tudoran, Dan Petrescu, Mircea Dinescu, Gabriel Andreescu, Radu Filipescu, ale Doinei Cornea și ale muncitorilor de la Brașov. Monica Lovinescu freamătă să știe totul despre aceste acte de curaj, face imposibilul ca ele să fie cunoscute în Franța, îl sprijină în acest sens în mod necondiționat pe Mihnea Berindei, întreține legături cu puținii ziariști occidentali interesați de România, se bucură când aceștia pătrund faptele, se întristează când o fac fără pricepere și fără a atinge ținta, poartă nesfârșite convorbiri telefonice cu factorii de decizie ai Radioului de la München pentru ca ele să treacă pe unde. Suportă cu umor atacurile din presa din țară, mai cu seamă cele din Săptămâna lui Eugen Barbu, se amuză de „pamfletul” Baba la uluci însăilat de Paul Everac și publicat de Adrian Păunescu în Flacăra, dar suferă îngrozitor când Maria Untaru, mama lui Virgil Ierunca, este umilită printr-un pseudo-interviu publicat de aceeași revistă sub semnătura lui Dinu Săraru. Notează Monica Lovinescu — „ Prețul cel mai insuportabil pe care l-am  avut de plătit a fost de a nu ne putea îngriji părinții la bătrânețe. Iar pentru mine — închisoarea mamei de care nu m-am vindecat.” Everac, Săraru, Păunescu și alții asemenea lor au dus-o ori o duc foarte bine și după ce a sucombat comunismul pe care l-au slujit cu ardoare. Și atunci cum să nu fii dezamăgit? Monica Lovinescu consemnează persecuțiile politice ordonate de Ceaușescu, e preocupată de destinele unor intelectuali (Ana Blandiana, Nicolae Manolescu, Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Dorin Tudoran, Mircea Dinescu) ori al unor instituții (revistele Secolul XX și România literară) și crede că exilul nu face îndeajuns pentru a contracara socialismul dinastic, pentru a salva ceea ce mai putea fi salvat. Monica Lovinescu știe că lupta ei împotriva comunismului e inegală, dar nutrește necondiționat convingerea că ea nu trebuie abandonată.

 

2. Monica Lovinescu și actualitatea culturală românească

Autoarea Jurnalului a cunoscut viața culturală românească în chip mediat, prin cărțile și revistele ce-i parveneau pe căi ocolite, prin mărturiile contradictorii ale diverșilor „clandestini”, adică scriitori, oameni de știință, artiști care, odată ajunși la Paris doreau să-i vadă pe „Ierunci”, prin zvonuri și informații trunchiate pe care încerca să le clarifice. Lucrurile s-au schimbat într-o oarecare măsură după 1989, dar lupta cu confuzia e dintre cele mai dure în primele luni ale lui 1990, până la prima venire în țară. Interesul Monicăi Lovinescu s-a concentrat cu deosebire asupra actualității literare românești, un loc aparte fiind rezervat vieții Uniunii Scriitorilor. Fiecare convocare (tot mai rară, de altminteri) a Consiliului Uniunii putea să aducă surprize, acte de demnitate ori de împotrivire salutate ca atare de la microfonul Europei Libere. Aparițiile editoriale erau comentate cu promptitudine, iar o cronică favorabilă semnată radiofonic de Monica Lovinescu însemna un certificat de noblețe pentru orice scriitor. Cu autenticii refuznici, cu disidenți, dar și cu oameni mai puțini „singuri” se întâlneau, asemenea lui Noel Bernard, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, inteligența lor creionând o panoramă extrem de corectă a lumii literare românești. Din Jurnal afli aproape totul despre lupta lui Lucian Pintilie pentru ca filmul  De ce trag clopotele, Mitică? să treacă de cenzură. O Săptămână a filmului românesc e așteptată cu nerăbdare și comentată cu rezervele de rigoare. Toată lumea „culturnicilor” bucureșteni apare ca într-un insectar în Jurnal. După 1989, relațiile cu Andrei Pleșu aveau să intre într-un con de umbră, mai întâi fiindcă Monica Lovinescu nu a agreat participarea la guvernare a filosofului, apoi pentru că a dezaprobat apariția Dilemei, apreciată  prea pripit drept o „contramanifestație” la 22. Nici Ion Caramitru nu are parte de sentimente prea bune, fiind considerat vinovat de a fi stat prea mult alături de Ion Iliescu și de FSN. Mai târziu, cred că perspectiva se va schimba. Cele câteva vizite în România postrevoluționară îi certifică scriitoarei popularitatea imensă de care se bucură, îi stârnesc nostalgii, dar și reflecții și premoniții negre. Multe, din păcate, împlinite. În vacarmul generalizat din primii ani de libertate, în neînțelegerile dintre scriitori, în eșecul Conferinței scriitorilor din aprilie 1990, în lupta pentru posturi, în atitudinile îndatorate comunismului ale noilor conducători, Monica Lovinescu găsește suficiente motive de îngrijorare, deloc nejustificate. Dar mai relevante decât Jurnalul pentru viziunea Monicăi Lovinescu asupra vieții culturale românești sunt volumele de Unde scurte sau Diagonalele. Aici, în Jurnal avem doar un compediu. Unul de maximă concentrare și seriozitate.

 

3. Monica Lovinescu și exilul românesc

Neîndoielnic, Monicăi Lovinescu nu i-a scăpat nimic din ceea ce a fost important în viața culturală și politică franceză. Dar din punct de vedere social, autoarea Jurnalului și-a consumat viața cu predilecție în vecinătatea exilaților români. Într-un interviu acordat în noiembrie 1998 lui Mircea Iorgulescu, scriitoarea afirma hâtru c㠄 a stat la Paris într-un cartier bucureștean.” „Vecinii” ei de prim rang au fost Eugéne Ionesco, Mircea Eliade și Emil Cioran pe care i-a cunoscut îndeaproape, cărora le-a comentat cărțile, i-a făcut să fie prezențe într-o Românie în care erau interziși. I-a apreciat ca mari creatori, dar nu i-a sanctificat, considerându-i mai întâi oameni. Firește, Monica Lovinescu a fost apropiată și de Christinel Eliade, de Rodica și Marie-France Ionesco. A fost alături de toți exilații importanți (George Banu, Paul Goma, Paul Barbăneagră, Rodica Iulian, Oana Orlea, Theodor Cazaban, Marin Tarangul, Pavel Chihaia, Horia Roman, Alain Paruit, Sanda Stolojan). Mai toți, dar și alții i-au fost colaboratori, iar relațiile lor s-au prelungit și dincolo de biroul parizian al Radiolui münchenez. Simpla condiție de exilat nu a însemnat pentru Monica Lovinescu o garanție de cinste. Diarista a notat cu rigurozitate tensiunile, inamicițiile, acțiunile interesate ori dubioase ale celor de peste graniță. A dat și aici dovadă de realism. Nu înseamnă că scriind despre oameni nu a fost și subiectivă. Dar nu sunt identificabile semne de mauvaise conscience.

 

4. Monica Lovinescu și Europa Liberă

Radioul a însemnat pentru Monica Lovinescu mai mult decât un loc de muncă ce i-a asigurat celebritatea. Cum nu a avut decât relații „de departe” cu centrala de la München a fost scutită de intrigile care nu au lipsit. A putut să se revolte împotriva prudențelor directorilor americani. Relațiile cu directorii români au avut amplitudini diferite. Cel mai apropiat le-a fost Monicăi Lovinescu și lui Virgil Ierunca Noel Bernard în care au găsit un mare ziarist, un adevărat fenomen, un pasionat. De simpatie s-a bucurat și „tranzitoriul” Mihai Cismărescu (Radu Gorun). Față de Vlad Georgescu, Monica Lovinescu a încercat sentimente amestecate. Îl vroia mai puțin „moale” mai „pe eveniment”. Dintre celelalte voci de la München apar cărți Gelu Ionescu, N.C. Munteanu, Nicolae Stroescu (deloc agreat), Ioana Măgură, Raluca Petrulian, Ion Ioanid (admirat după apariția primului volum din Închisoarea noastră cea de toate zilele), Romilo Lemonidis (Victor Cernescu) Emil Hurezeanu, Emil Georgescu, Nestor Rateș. Însemnări rapide, dar care surprind în câteva vorbe esențialul. Esențialul despre Europa liberă. Căci, într-adevăr, cu bune și cu rele, Radio Europa Liberă  a însemnat oameni. Oameni care au avut ceva de spus. Citiți Jurnalul și vă veți convinge de aceasta odată în plus.