Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Peter Brook

Împreună cu Shakespeare

 

Cu prilejul celei de-a patra ediții a Festivalului Internațional „Shakespeare” ce a avut loc la Craiova toamna trecută a fost lansat volumul Împreună cu Shakespeare, purtând semnătura unuia dintre marii regizori ai contemporaneității, Peter Brook.

Nu am avut ocazia să iau parte la Festival, dar prin amabilitatea directorului acestuia Emil Boroghină, am intrat în posesia cărții. Tradusă cu eleganță de Anca Măniuțiu, beneficiind de o prefață cu valoare de studiu introductiv alcătuită cu competență de teatrologul francez de origine română George Banu (Brook și dublul său), unul dintre cei mai buni cunoscători ai creației ilustrului regizor, autor al volumului Brook ou le metteur en scène apărut la Flammarion în 1992 și coordonator al cărții Brook — Les voies de la création théâtrale, Împreună cu Shakespeare face parte din categoria „lecturilor esențiale” datorită bogăției și calității informației, rigorii viziunii, capacității intuirii și pătrunderii problemelor fără soluționarea cărora este exclusă o validă punere în scenă a creației shakespeariene.

Pentru Brook, Shakespeare a însemnat o carte de căpătâi. L-a citit, l-a interpretat, l-a înscenat întreaga viață. La doar 20 de ani a montat Regele Ioan, iar primul său triumf s-a petrecut cu Zadarnicele chinuri ale dragostei. Shakespeare a fost pentru Brook ceea ce George Banu numește „îngrășământul” său predilect. Și tot George Banu observă c㠄fraza vieții lui Brook va fi scandată de Shakespeare cu o frecvență nicicând dezmințit㠗 distanța dintre două montări nu va depăși niciodată cinci ani”.

În spectacolele shakespeariene ale lui  Brook, George Banu a indentificat „virtuți filmice”. Montarea aceasta ciclică a lui Shakespeare s-a bazat pe o reflecție temeinică, pe interpretarea în adâncime a universului spiritual shakespearian. Au luat astfel naștere pagini de o originalitate incontestabilă pe care, iată, cititorul român are acum ocazia să le cunoască grație cărții apărută la Editura Aius din Craiova.

În Să-l uităm pe Shakespeare – prima secvență a cărții – își spune cuvântul practicianul Peter Brook, omul ce s-a confruntat mai întâi cu problema rostirii pe scenă a versului shakespearian. Brook observă că, la un moment dat, s-a născut un fel de „obsesie Shakespeare” ce a avut drept efect o denaturare, un reducționism al versului marelui dramaturg. Sfatul pe care regizorul îl dă actorului dornic să-l interpreteze pe Shakespeare este să scape de „complexul Shakespeare”, adică să-l uite mai întâi fiindcă prima sarcină a oricărui interpret este de a da viață unei ființe umane. „Datoria actorului — scrie Brook – nu este să gândească cuvintele ca parte a unui text, ci să se gândească la el ca făcând parte dintr-o ființă umană, purtată de fluxul evenimentelor”. În fond, crede marele regizor, Shakespeare nu s-a dorit pe sine și nici nu și-a imaginat piesele ca niște abstracțiuni ori niște obiecte de studiu. Unica dorință a lui Shakespeare a fost ca piesele sale să determine „căutări în sine”, adică în adâncul ființei umane. De aici faptul că, în conformitate cu pertinenta remarcă a lui George Banu, teatrul shakespearian îi apare regizorului ca fiind ultimul adăpost înaintea instalării artificialului. Iar cererea de a-l uita pe Shakespeare, formulată de Peter Brook, se traduce prin refuzul de a-l căuta pe ilustrul dramaturg englez în afara vieții și în zona artificialului.

A doua secvență a cărții conține o seamă de Gânduri despre Shakespeare. Ce aflăm, de fapt, parcurgând respectivele pagini? Că Shakespeare nu e nicidecum demodat. Că e un mare poet. Că scria cu mare ușurință. Că era preocupat de poveste.” În fiece clip㠗 spune Peter Brook — el era pe deplin conștient, nu doar de acțiunea în sine, ci de tot ce intra în relație cu această acțiune, iar asta pe un număr infinit de nivele.” Că Shakespeare a surprins „densitatea clipei”. Că muzica verbului său e fără cusur. Că Shakespeare a scris „în spațiu”, ținând permanent cont de arhitectura clădirii teatrului în care urma să fie jucată viitoarea sa creație. Că vizibilui era întotdeauna dublat de invizibil. Că un regizor are dreptul de a contemporaneiza o piesă shakespeariană, cu condiția ca în fața ei să rămână respectuos, sensibil și deschis. Că regizorul trebuie să-i conserve piesei organicitatea. Găsim, după cum lesne se poate constata, gânduri de bun simț care, aparent, nu au nimic senszațional, dar de care, adesea, în practica scenică, nu se ține cont, astfel explicându-se nenumăratele eșecuri pe care le-au cunoscut mai peste tot în lume multe montări cu texte shakespeariene. În fața unei piese de Shakespeare se cuvine să ne punem mereu întrebări, să fim circumspecți înainte de a proclama faptul că am dobândit certitudini. Învățăm din gândurile lui Peter Brook că trebuie să-l citim pe marele scriitor englez cu scrupulozitate de filolog, dar și cu sensibilitatea proprie omului de azi. Și asta deoarece „cuvintele se însuflețesc de o nouă viață atunci când devin un punct de întâlnire cu oamenii de astăzi, fie că e vorba de actori, de regizori sau de spectatori Scopul lor este acela de a ne pune în fața unor întrebări deschise, pe care va trebui, mai apoi, să le înfruntăm încă o dată pentru noi înșine.”

Cea de-a treia parte a cărții — Regele Lear-Piesa este drumul — reprezintă transcrierea interviului pe care George Banu i l-a luat lui Peter Brook pentru filmul Shakespeare — Des rois dans la tempâte. Într-un anume fel, aici găsim o recapitulare și o întărire a lucrurilor afirmate în primele două capitole. Adică, Shakespeare nu poate fi montat oricând și oricum, nu e dramaturgul deschis „capriciilor repertoriale”, înscenarea unei piese shakespeariene e condiționată, mai mult decât în oricare alt caz, de existența în trupă a unor actori apți să-i întruchipeze personajele, lucrul directorului de scenă trebuie să pornească de la o lectură atentă a piesei „pentru simplul motiv că totul există acolo, în text.” La Shakespeare aflăm „cuvinte iradiante”, cu o rezonanță incredibilă, iar sarcina actorului e de a găsi calea ca această rezonanță să se facă auzită. Găsim în această secvență a cărții mai cu seamă gânduri despre Regele Lear ca piesă a unei „călătorii inițiatice”, soluții practice pentru rezolvarea înscenării unor momente, reflecții despre complexitatea bufonului shakespearian. Dar încă și mai importantă mi se pare ideea că la punerea în scenă a unei piese shakespeariene trebuie avută în vedere relația dintre teatrul care se schimbă neîncetat și textele ce rămân neschimbate. Un rol aparte îi revine raportului dintre teatru și cinema. Montarea unui Shakespeare este azi o provocare mai mare decât a fost în 1946, când Brook începea să lucreze la Festivalul de la Stratford.

Iar cartea Împreună cu Shakespeare este fără îndoială o invitație de a da curs unei astfel de provocări.