Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Poezia se vrea pe sine

 

„Marile puteri, scria Napoleon, mor de indigestie”. Depinde cu ce le alimentăm!

*

„Unde totul este rău, trebuie să cunoști partea cea mai rea” (Herbert Bradley). Cu condiția ca răul să nu fie difuz și ca, prin urmare, această parte să existe. Ceea ce e deja un bine.

*

O decadență mai veche cu un secol decît Socrate tresaltă în decepția candidă a lui Confucius: „Înainte vreme, oamenii învățau pentru a se perfecționa; acum o fac pentru a trece drept învățați”.

*

Cele mai bune intenții pot fi obscurizate de umoarea ce te împiedică a-ți reflecta în ele chipul.

*

„Viciile intră îm alcătuirea virtuților tot așa cum otrăvurile intră în compoziția leacurilor” (La Rochefoucauld). Oare nu de aci provine senzația de culpabilitate a virtuților ce se autoanalizează?

*

Perfecțiunea cuprinde deopotrivă virtualitățile majore ale minorului și pe cele minore ale majorului.

*

O pereche imbatabilă: modestia prea fățișă și vanitatea bine disimulată.

*

Reculul armei la tragere: o autocritică a violenței.

*

Prieten e cel ce-ți oferă seninătatea unui gînd, indiferent de substanța acelui gînd: o stare de spirit limpede și loială, prin materia hialină a căreia se străvede Lumea.

*

Prietenia celui ce-ți întoarce spatele deîndată ce nu mai e observat e preferabilă, totuși, prieteniei celui care, proverbial, dispare la nevoie.

*

A te lăsa scris de Operă, adică plagiat de Înger.

*

Subtilitatea tinde a-și pierde adevărul sau minciuna de la care a pornit, a deveni o calitate neutră, o transparență pură, amorală ca orice transparență.

*

Poetul care pozează Poeziei, neștiind niciodată dacă stă cum trebuie.

*

Candoarea pervertită a proștilor: „ei au pe această lume, afirmă La Bruyère, rolul hărăzit bufonilor de la curte; adică sînt oameni lipsiți de răspundere”. Totuși, răspunderea prostiei în lume e imensă. Bufoneria e doar estetismul prostiei.

*

Poezia: o tainică întîlnire între ceea ce ești și ceea ce nădăjduiești a fi.

*

 Un Narcis privind într-o oglindă în care nu vede nimic, în care se admiră ca Nimic.

*

Are în fața sa două căi: a porni de la maeștri pentru a-i degrada, a porni de la minori pentru a-i perfecționa.

*

Acest anonimat de lux, al cărui preț e personalitatea ajunsă la apogeu pe căi trudnice, prin nenumărate silințe și sacrificii, doar spre a se cufunda în obscuritate.

*

Un vis ușor, precum o subliniere a realului.

*

Voința se vrea pe sine, zice Schopenhauer. Și poezia la fel!

*

Există scriitori care scriu cu ușurința cu care se spală pe mîini. Și alții care scriu cu durerea cu care și-ar jupui mîinile.

*

O dimineață de mai, cu bolta cerească ușor tulbure la început, apoi de un senin palid, indicibil delicat, avînd nuanța unei viorele. Pășesc într-o încăpere cu geamul deschis. Valul de aer proaspăt îmi dă senzația că aspir însuși cerul.

*

Am citit un adevăr incontestabil, dar într-un context atît de mediocru, încît e compromis ca o podoabă de bună calitate purtată de către o femeie înveșmîntată fără gust.